Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane

Home Prezentare
proiect
Evolutie
proiect
Cursuri de formare
profesionala

Sustenabilitate proiect

Achizitii
publice
Contact

PARTENER 2 :
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Constanta

 

O.T.IM.M.C. Constanţa este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.
Oficiul Constanţa are ca principală atribuţie implementarea tehnică şi financiară a programelor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel local potrivit procedurilor de implementare aprobate de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM.
În cadrul fiecărui oficiu funcţioneaza următoarele structuri: Compartimentul economic, juridic, resurse umane şi administrativ, Biroul implementare programe şi proiecte pentru întreprinderi mici şi mijlocii si Centru Informare, Asistenta si Instruire. Oficiul are arondate urmatoarele judete: Constanta, Braila, Buzau, Galati, Vrancea si Tulcea.

Date de contact:
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Constanta
B-dul. Tomis, nr. 79-81, Constanta
Telefon: 0241/661253; Fax:0241/661254
E-mail: oficiuconstanta@aippimm.ro, Web-site: www.aippimm.ro
Responsabil tehnic: Ionescu Andreea Rodica, andreea.ionescu@aippimm.ro

 

PREZENTARE PARTENERI
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Constanta

                         

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!