Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Home Prezentare
proiect
Evolutie
proiect
Cursuri de formare
profesionala

Sustenabilitate proiect

Achizitii
publice
Contact
Obiective Activitati Locatii Grup Tinta Rezultate

 
Prezentare Proiect - Obiective

 
Obiectivele generale:
(1) Imbunatatirea calitatii  resurselor  umane din mediul rural al Zonei Metropolitane Constanta (ZMC), in vederea facilitarii accesului la ocupare non-agricola, cu precadere in turism si servicii conexe acestuia, in corelare cu cerintele pietei muncii locale si regionale.
(2) Asigurarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale, cresterea potentialului de creare de locuri de munca si a noi forme de ocupare in domenii non-agricole, in mediu rural ZMC, prin actiuni de promovare a antreprenoriatului si dezvoltare de servicii de sprijin pentru  initiere de afaceri si activitati independente .

Prin atingerea acestor obiective generale, gradul de calificare si mobilitate pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din agricultura de subzistenta ZMC, creste, iar ponderea lor in totalul locuitorilor rurali va descreste treptat. La agricultura de subzistenta se dezvolta o alternativa viabila si bazata pe sanse reale de integrare profesionala datorita sporirii nivelului de formare in ocupatii non-agricole, adaptate specificului ZMC si litoralului romanesc. Proiectul genereaza si un mediu propice demararii de activitati independente sau mici afaceri rurale care genereaza locuri de munca non-agricole, cu efect asupra nivelului de educatie rural si a oportunitatilor de ocupare.

Obiectivele specifice:
(1) Dezvoltarea de programe integrate pentru stimularea ocuparii non-agricole prin consilierea profesionala,  calificare in ocupatii/profesii din turism si servicii complementare de ingrijirea sanatatii,  programe de formare pentru dobandire de competente TIC, in vederea cresterii sanselor de angajare a fortei de munca neocupate sau din agricultura de subzistenta, din 17 localitati rurale din ZMC, cu precadere in turism si servicii complementare.
(2) Promovarea mobilitatii ocupationale, sectoriale si geografice a fortei de munca din zona rurala ZMC, cu scopul orientarii acesteia spre domenii ocupationale non-agricole care inregistreaza o dinamica pozitiva ca diversitate si consistenta, prin informare si constientizare,  in corelare cu cerintele pietei muncii locale si regionale;                
(3) Promovarea antreprenoriatului si acordarea de servicii de asistenta/consiliere pentru initiere de afaceri si activitati independente pentru  stimularea  ocupabilitatii non-agricole in zona rurala din ZMC.

PREZENTARE PARTENERI
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Constanta

                         

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!