Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Home Prezentare
proiect
Evolutie
proiect
Cursuri de formare
profesionala

Sustenabilitate proiect

Achizitii
publice
Contact

 
Sustenabilitatea proiectului SPRINT

 Valorizarea rezultatelor proiectului:
La finalizarea proiectului se va crea un serviciu de sprijin a ocuparii si dezvoltarii de activitati non-agricole in mediul rural la nivelul ZMC printr-un Acord de Parteneriat post-proiect intre solicitant si parteneri de proiect. Asigurarea asistentei si consilierei furnizate prin serviciu se bazeaza pe voluntariatul persoanelor cu competente adecvate din partea solicitantului si partenerilor sai. Serviciul creat va functiona din punct de vedere institutional prin intermediul acordului de parteneriat. Din punct de vedere financiar, serviciile furnizate vor fi gratuit. Prin intermediul acestui serviciu, persoanele grupului tinta din mediul rural al regiunii Sud Est vor primi asistenta si consiliere privind ocuparea sau inceperea unei activitati independente, si sa se extinda la noi beneficiari. Laboratorul de formare mobil va ramane in utilizarea solicitantului, in vederea sustinerii acestui serviciu care mentine sustenabil rezultatele proiectului. Alte activitati si rezultate care vor fi continuate dupa incetarea finantarii: diseminarea brosurilor in format electronic, de catre toti partenerii si in contextul serviciului creat; actualizarea permanenta a website-ului creat prin proiect, fiind cunoscut faptul ca principala si cea mai eficienta sursa de informare, usor de utilizat, este publicarea de oportunitati, documente, informatii si stiri pentru persoanele grupului tinta in www. Serviciul de sprijin a ocuparii si dezvoltarii de activitati non-agricole in mediul rural va fi integrat in structura si portofoliul de servicii oferite de solicitant, in principal, si sustinut si de partenerii de proiect.

Finantarea:
Solicitantul si partenerii de proiect detin capacitatea financiara pentru a continua si a dezvolta acest Proiect, astfel solicitantul va gazdui serviciul de sprijinire a ocuparii, iar partenerii vor sustine, voluntar, activitatile lui, printr-o procedura si metodologie care vor fi definite in Acordul de parteneriat post-proiect. Partenerii de Proiect sunt de acord ca serviciile de consiliere si asistenta sa isi pastreze gratuitatea cel putin 2 ani dupa finalizarea proiectului.  In acest context, Solicitantul va oferi un spatiu, va acoperi cheltuielile indirecte de livrare a serviciului catre grupul tinta, functionarea si actualizarea website-ului proiectului. La finalizarea proiectului sursele de finantare vor putea fi asigurate de solicitant si parteneri din fondurile proprii, precum si din alte finanatari externe atrase.

Efectele multiplicatoare-transferarea rezultatelor:
Dupa finalizarea proiectului, solicitantul si partenerii de proiect vor putea extinde activitatile si rezultatele in primul rand catre alte zone rurale ale judetului Constanta si ale Judetului Tulcea, bazat pe conditiile similare ale populatiei rurale si a oportunitatilor lor de ocupare in meserii/ocupatii non-agricole de tipul turismului si serviciilor conexe sau de dezvoltare de mici afaceri in domenii non-agricole. Multiplicarea rezultatelor se poate realiza prin transferul materialelor utilizate in cadrul proiectului precum: brosuri ocupare, brosuri antreprenoriat, materiale de instruire, precum si prin accesul liber al persoanelor din mediul rural constantean sau tulcean la serviciul creat in urma proiectului de catre solicitant. In acest context, proiectul va fi multiplicat pe 2 cai:

1. In cadrul Regiunii Sud Est, judetele Constanta si Tulcea, se va promova existenta si accesul catre serviciul creat de solicitant in cadrul proiectului in zonele rurale cu numar mare de persoane in cautare de loc de munca si/sau interesati in initierea unei afaceri. Aceasta masura va facilita accesul beneficiarilor la masurile active de ocupare si la serviciile de formare profesionala, respectiv consiliere profesionala si asistenta individualizata privind initierea de activitati independente. Promovarea se va face prin mediul online, site-ul solicitantului si a partenerilor, si fizic, prin adrese de informare catre primarii si afise de informare asupra serviciului si modul de functionare.

2. La nivelul judetelor Constanta si Tulcea, eventual si altor judete din Regiunea Sud-Est, se vor identifica parteneri interesati in promovarea serviciului SPRINT si prin colaborare cu acestia se vor valorifiza rezultatele proiectului, avand in vedere ca problematica somajului si in special a somajului din mediul rural exista in toata regiunea de dezvoltare. Pentru abordarea acestei cai de multiplicare a proiectului se vor organiza intalniri de informare a potentialilor parteneri locali si se vor elabora planuri de actiune cu privire la valorificarea experientei castigate in cadrul proiectului si stabilirea pasilor concreti pentru multiplicarea rezultatelor proiectului.


PREZENTARE PARTENERI
Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Constanta

                         

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!